in Politics, Turkish

Partizan Metre

Sedat Gökalp partisanscale.com çalışmasında ABD’deki senatörlerin partizanlığını yasa önerilerine verdikleri cevaplara göre ölçüyor ve görselleştiriyor. Çalışma 1789’dan günümüze senatoda oylanan üç milyonu aşkın yasa tasarısını kapsıyor.

 

Partisan Scale

Partisan Scale

Ülke geneli (federal) kanunların tartışıldığı, şekillendiği ve nihayet oylandığı yerdir Amerikan senatosu. Senatörler oylanan bir yasa (bill) için karşıt veya lehinde oy kullanır. Bu çalışmada Gökalp ve Davulcu her yasama yılında her bir senatörün ne kadar partizan olduğunu hesaplayıp görselleştiriyor. Orjinal makale burada mevcut.